Målgrupper

Kurset er rettet mot anestesileger, barneleger og andre leger som arbeider med skadde eller akutt syke barn.

Tildeling av plasser:

Thomas Rajka er medisinsk ansvarlig for APLS i Norge og har derfor ansvaret for uttaket av deltakere til kurset.

Vi tildeler ikke plasser ut fra hvem som meldt seg først på, men ut fra en helhetsvurdering.

 

Kriterier for uttaket er (ikke prioritert rekkefølge):

År i faget

Behov for kurset ift jobb

Relativ jevn fordeling av anestesileger og pediatere

Geografisk fordeling

Tidligere søknader

I tillegg vil vi ha en jevn fordeling av erfarne og litt mindre erfarne kolleger. Men kolleger som har mindre enn 2 år i tjenesten prioriteres i utgangspunktet ikke.

 

Kursleder konfererer også så langt det er mulig med lokale leger ved uttaket.

Legg igjen en kommentar