Om kurset

Logo med samarbeidspartnere APLS Norge

For det akutt syke eller skadde barn

APLS® står for «Advanced Paediatric Life Support» og er et kurskonsept utviklet av Advanced Life Support Group (ALSG) i Manchester i England – http://www.alsg.org

Kurset er et samarbeid mellom:
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)
Norsk Barnelegeforening (NBF)
Anestesiologisk Forening (NAF)


Kurset er rettet mot anestesileger, barneleger og andre leger som arbeider med kritisk syke eller skadde barn. Kurset består av forelesninger og praktisk øving i gruppen, og vektlegger en systematisk undersøkelse og iverksettelse av livreddende tiltak tilpasset barnets alder og størrelse.

 

Informasjon om kurset:

Medisinsk ansvarlig / Kursleder: Overlege Thomas Rajka, Oslo Universitetssykehus

Legg igjen en kommentar