Påmelding

For leger som skal håndtere akutt syke eller skadde barn APLS® står for «Advanced Paediatric Life Support» og er et kurskonsept utviklet av Advanced Life Support Group (ALSG) i Manchester i England – http://www.alsg.org Kurset er et samarbeid mellom: Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) (kurseier i Norge) Norsk Barnelegeforening (NBF) Anestesiologisk Forening (NAF) I 2020 arrangeres APLS uke 19 (tirsdag 5. – torsdag 7.mai) og uke 45 (3. – 5.november).

Kurset arrangeres på Simulatorsenteret OUS-Ullevål.

Kurset arrangeres hvert år tirsdag – torsdag i uke 19 og 45 (evt. tilpasses ift helligdager i mai). Kursavgift er 11 000,-. Meld deg på innen hhv. 1.mars og 1.september via denne linken. Ved spørsmål eller tekniske problemer, send e-post til: post@nrr.org Avmeldingsrutiner: Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med halv kursavgift. Avmelding senere enn 2 uker før kursstart belastes med full kursavgift.