Kursinnhold

Kurset gjennomføres på tre fulle dager og inkluderer en rekke praktiske øvelser og en del teoretiske leksjoner. Ved kursavslutning gis en flervalgsprøve og en individuell praktisk oppgave.

Kurset er basert på hjemmestudier av en lærebok som sendes ut ca 5 uker før kursstart og det må gjennomføres en nettbasert forprøve (flervalgsprøve) som viser at man har arbeidet med stoffet.

Alle deltagere vil få tildelt en veileder under kurset.

Teamer som gjennomgås:

 • Akutt syke barn generelt
 • Basal HLR
 • Luftveier og ventilasjon
 • Avansert HLR – defibrillering
 • Pustebesvær
 • Arrytmier
 • Nedsatt bevissthetsnivå
 • Kramper
 • Workshops: (syre/base – sepsis – væske og elektrolytter – nevrologisk vurdering-transport-skadevurdering)
 • Det traumatiserte barn
 • Thoraxskader
 • Skader i abdomen
 • Hodeskader
 • Columnaskader
 • Brannskader
 • Drukning
 • Traumescenarioer