Om kurset

For det akutt syke eller skadde barn

APLS® står for «Advanced Paediatric Life Support» og er et kurskonsept utviklet av Advanced Life Support Group (ALSG) i Manchester iEngland – http://www.alsg.org

Kurset er et samarbeid mellom: Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) som er kurseier i Norge, Norsk Barnelegeforening (NBF) og Norsk Anestesiologisk Forening (NAF)


Målgrupper

Kurset er rettet mot anestesileger, barneleger og andre leger som arbeider med kritisk syke eller skadde barn. Kurset består av forelesninger og praktisk øving i gruppen, og vektlegger en systematisk undersøkelse og iverksettelse av livreddende tiltak tilpasset barnets alder og størrelse.

Medisinsk ansvarlig / Kursleder: Overlege Thomas Rajka, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus.

Tildeling av plasser:

Thomas Rajka har ansvaret for uttaket av deltakere til kurset.

Vi tildeler ikke plasser ut fra hvem som meldt seg først på, men ut fra en helhetsvurdering.

Kriterier for uttaket er (ikke prioritert rekkefølge):

  • År i faget
  • Behov for kurset ift jobb
  • Relativ jevn fordeling av anestesileger og pediatere
  • Geografisk fordeling
  • Tidligere søknader

I tillegg vil vi ha en jevn fordeling av erfarne og litt mindre erfarne kolleger. LiS som har jobbet mindre enn 2 år i spesialiseringen i anestesi / pediatri prioriteres i utgangspunktet ikke.