Timeplan APLS kurset

Kursdag 1

08:45 – 09:00         Registrering                                                 

09:00 – 09:10          Velkommen                                                  

09:10 – 09:45          Det akutt syke barn                                              

09:45 – 10:00          PAUSE, møt din veileder

10:00 – 10:40          A & B: Luftveier & ventilasjon: Barnet med pustevansker   

10:40 – 11:10           C: Basal og avansert HLR                                        

11:10 – 11:25           Demonstrasjon av simulering: BHLR og AHLR

11:25 – 11:40           PAUSE, kaffe og frukt

11:40 – 12:25           Ferdighetstrening – gruppene roterer mellom 4 stasjoner

Ferdighetstrening SIM 1 (3089)
Luftveis-håndtering 1
SIM 2 (3087)
Luftveis-håndtering 2
SIM 4 (3085)

BHLR
SIM 5 (3083)

Defibrillering
11:40 – 12:25 Rød Blå Grønn Gul
12:25 – 13:10         LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ
13:10 – 13:55 Gul Rød Blå Grønn
         
14:05 – 14:50 Grønn Gul Rød Blå
         
15:00 – 15:45 Blå Grønn  Gul Rød

15:45 – 16:15          PAUSE – kandidatene kan ferdighetstrene om de vil

16:15 – 17:45          Testing av basal luftveissikring, BHLR & defibrillering

17:45 –                   Instruktørmøte. Slutt på dagen for kurskandidatene

Kursdag 2

08:30 – 09:00          Kramper – forelesning                                                      

09:00 – 09:15          PAUSE, møt din veileder

09:15 – 10:00          Sepsis og sirkulasjonssvikt                                              

10:00 – 10:10          PAUSE

10:10 – 10:30          Teamsamarbeid – teknikker og fallgruver                  

10:30 – 10:45          Demonstrasjon av simulering: Det kritisk syke barnet

10:45 – 11:00          PAUSE

11:00 – 14:15           Simulering: Kritisk sykdom

Gruppen og én instruktør blir på sitt rom. Seks andre instruktører roterer:

Kritisk sykdom SIM 1 (3089) SIM 2 (3087) SIM 4 (3085) SIM 5 (3083)
11:00 – 12:15 Rød Blå Grønn Gul
12:15 – 13:00         LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ
13:00 – 14:15        

14:15 – 14:25          PAUSE

14:25 – 14:55          Arrytmier                                                            

14:55 – 15:10         Demonstrasjon av simulering: Hjerte               

15:10 – 15:25          PAUSE                 

15:25 – 18:10          Simulering:  Sirkulasjonsstans og HLR

                    Gruppen og én instruktør blir på sitt rom.

Sirkulasjonsstans/HLR 3089 3087 3085 3083
Gruppe Rød Blå Grønn Gul
15:25 – 16:40        
16:40 – 16:55     PAUSE        
16:55 – 18:10        

18:10 –                    Instruktørmøte     

                            Slutt på dagen for kurskandidatene

Kursdag 3

08:30 – 09:30                   Det alvorlig skadde barnet                                     

09:30 – 09:35                   Riggepause

09:35 – 09:55                   Demonstrasjon av simulering: Barnetraume

09:55 – 10:10          PAUSE

10:10 – 11:20           Praktiske prosedyrer – det traumatiserte barnet

      10:10 – 10:45   10:45 – 11:20
Thoraxdren, thoracocentese                (3089) Thorax traumeradiologi     Rød Gul
Thoraxdren, thoracocentese                (3087) Thorax traumeradiologi       Blå Grønn
Stabilisering av columna                    (3085)
Nakkekrave, MILS, log-roll, bekkenslynge Columna traumeradiologi   
  Gul

  Rød

Stabilisering av columna                      (3083)
Nakkekrave, MILS, log-roll, bekkenslynge Columna traumeradiologi   
  Grønn   Blå

11:20 – 12:00           LUNSJ

12:00 – 14:45          Simulering: Det traumatiserte barnet

                    Gruppen og én instruktør blir på sitt rom.

  Simulering: Traume

3089 3087 3085 3083
Gruppe Rød Blå Grønn Gul
12:00 – 13:40        
13:40 – 13:55     PAUSE        
13:55 – 14:45        
14:45 – 15:00   PAUSE        

15:00 – 16:30          Testing gjennom praktiske øvelser (simulering)

                    Gruppen og én instruktør blir på sitt rom.

16:30 – 16:45          PAUSE og instruktørmøte

16:45 – 17:15         AVSLUTNING, FEEDBACK FRA VEILEDERE