Påmeldingsrutiner

Oppdatert 30.juni 2020

cropped-APLS3.jpg

Endringer i organisering av APLS-kurset

Vi har lenge jobbet for at APLS skulle bli et obligatorisk kurs og i den nye LIS ordningen for pediatri er det nå blitt en realitet.

APLS kurset inngår nå som en del av det nye obligatoriske akuttkurset innen spesialiteten pediatri. Det betyr tre dager APLS og to dager med akuttpediatri. For spesialiteten anestesi er dessverre verken APLS eller akutt pediatri blitt en del av den obligatoriske utdanningen.

Søknader til det nye akuttkurset i pediatri går nå igjennom regionalt utdanningssenter. Hvert sykehus har fått tildelt en bestemt mengde plasser og det blir derfor en annen utvelgelse til kurset ut fra dette enn tidligere:
https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/pediatri-kurs-6-akuttpediatri-host-2020

I tråd med de nye kurskravene innen pediatri skal det årlig være avsatt 45 plasser til kandidater pr år. Selv om vi har et faglig sterkt og svært imponerende instruktørkorps har vi ikke nok instruktører til å gjennomføre mer enn to APLS kurs per år med totalt 48 plasser.

Det betyr dessverre at for overleger i pediatri samt for både LIS og overleger anestesi er det ikke mulig å gjennomføre flere APLS kurs i 2020. Vi har hele tiden bestrebet oss for at APLS skal være et kurs for både anestesileger og pediatere, men dette får vi dessverre ikke til i 2020. Imidlertid vil vi prøve å få til et tredje kurs fra 2021. Det kurset vil være forbeholdt anestesileger og overleger i pediatri. Vi kommer tilbake med informasjon om kurstilbudet i 2021 så fort det er avklart

Thomas Rajka
Barnelege / Nasjonal kursdirektør for APLS Norge

Henvendelser kan rettes til til:
post@nrr.org

Avmeldingsrutiner:

Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med halv kursavgift.
Avmelding senere enn 2 uker før kursstart belastes med full kursavgift.